Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

om fair trade

Vad är fair trade?

”När pengarna vi betalar för produkter gjorda av producenter i utvecklingsländer är tillräckliga för att ge de livets nödvändigheter såsom mat, utbildning och vård.”

Fair trade går ut på att hjälpa småproducenter i utvecklingsländer till att bli självförsörjande – med handel som medel – samtidigt som fokus ligger på ett partnerskap mellan producent och inköpare där arbetsförhållandena är lika viktiga som produkten.

WFTO, World Fair Trade Organization, har tagit fram 10 principer att följa för att verka inom fair tradehandeln.

1: Skapa möjligheter för ekonomiskt missgynnade producenter

2: Öppenhet och ansvarighet

3: Långsiktighet

4: Rättvis betalning

5: Säkerställa att inget barnarbete och tvångsarbete förekommer

6: Åtagande av icke-diskriminering, jämställdhet och föreningsfrihet

7: Säkra goda arbetsvillkor

8: Bidra till kapacitetsuppbyggnad

9: Informera om rättvis handel

10: Respekt för miljön

Läs mer på WFTOs hemsida

https://wfto.com/who-we-are#10-principles-of-fair-trade

Annons
%d bloggare gillar detta: